Kết quả kiểm nghiệm của Sở Y Tế cho sản phẩm White Doctors

Kết quả kiểm nghiệm của Sở Y Tế cho sản phẩm White Doctors


White Doctors đã được Sở Y Tế TPHCM, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, Mỹ Phẩm, Thực phẩm cấp phiếu kiểm nghiệm cho các sản phẩm mỹ phẩm của White Doctors. Theo đó, tất cả các sản phẩm của White Doctors đều Đạt theo các tiêu chuẩn cơ sở, dược điển Việt Nam IV, TCVN – 6972 -2001, SOP/AA/5.4/0.7/01.00 acne_pro melasma_clearr melasma_pro skin_lightening sun_block_makeup

Bài Viết Liên Quan

Gửi Bình Luận

x