GIẤY PHÉP LƯU HÀNH SẢN PHẨM WHITE DOCTORS

giấy-chứng-nhận

Các sản phẩm của Whitedoctors đều đã được Sở Y Tế chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành sản phẩm. Giấy phép đã được bà Trương Thị Thu Hằng, Phó giám đốc sở Y tế tỉnh Đồng Nai xác nhận và công bố vào ngày 08/05/2015. Số công bố 39/15/CBMP – ĐN. Hiện tại các sản phẩm của White Doctors đều đã sẵn sàng để phục vụ nhu cầu sử dụng của các khách hàng.

11295942_502785249907682_8926421486858904828_n

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – BODY LOTION MAKEUP

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – BODY WHITE SHOWER

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – CLEANSER

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – DAILY UV CARE

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS –  FRESH SKIN

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – MELASMA CLEARR

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – MELASMA PRO

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – SKIN LIGHTERNING

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – SKIN MASK

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – SUN BLOCK MAKEUP

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – WHITE BODY LOTION

giấy chứng nhận y tế của white doctors

Giấy phép lưu hành sản phẩm WHITE DOCTORS – ACNE PRO

12

Bài Viết Liên Quan

Gửi Bình Luận

x